Tromsø domkor

(Tromsø kirkekor) ble stiftet av stadsmusikus Adolf Thomsen i 1896 og ble også kalt Thomsens kirkekor. Siden 2005 har Tromsø domkor vært et kirkekor etter anglikansk tradisjon med sans for liturgisk messefeiring og vakker korsang. Koret har et allsidig repertoar, fra folketoner til høytidelig kirkemusikk.

Hijoo Moon er dirgent for Tromsø domkor siden september 2008.

Tromsø domkor har fremført bl. a. Haydns Nelson-Messe (oktober 2009), Schumanns requiem (oktober 2010), Bachs Magnificat (mars 2011), Mozarts kroningsmesse (oktober 2011), Vivaldis magnificat (mars 2012), Händels Messias ( 8. og 9. desember 2012), Dvorks mese i D- dur (2013), Bachs juleoratoriet (2013), Bachs kantate Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140 (2014) og Mozarts requiem sammen med sangere fra Stockholm Domkyrkokör i oktober i 2015.

Øvelse: hver mandag kl.19 i Tromsø domkirke

  • Seoul Theological University, Sør-Korea, 2017.

  • Tromsø domkor og Bergen domkantori fremførte Robert Schumanns requiem i 2010.
    Fremragende kor, orkester og solister framførte et sjeldent framført stykke musikk - ledet av maestro Magnar Mangersnes. I tillegg har Angelica Voje sunget Grieg, og domkantor Hijoo Moon spillte Cesar Franck på det unike Claus Jensen-orgelet.

  • Hvert år fremfører Tromsø domkor Bachs Juleoratoriet (Weihnachtsoratorium). Juleoratoriet er fortellingen om Jesu fødsel i musikkdramatisk form. Bachs storslagne verk fra 1734 lå nedstøvet i over 100 år før det igjen ble framført av Berliner Singakademie i 1857.
    I dag er verket en viktig del av mange menneskers førjulstradisjoner. Det blir ikke jul før man ikke har hørt åpningskoret klinge ”Jauchzet, frohlocket…”.