Har du lyst til å lære orgel?

For orgelundervisning må du ha en grunnleggende pianokunnskap.

 

-Undervisning: en gang i uke.

-Undervisningstid: 45 min for barn og ungdom og 1 t. for student og voksen.